Reidar Erke

Født i 1950, jobber som kultursjef i Norges største samekommune, Guovdageaidnu-Kautokeino, er gift med Lisbet Gran (lektor ved Samisk videregående skole,f.52) og har to døtre født hhv 1974 (Maja) og 1979 (Inga Maren).