Torill
Lærer Singstad, Bengt, (bak: Odd Kolbjørn), Olav, (ryggen til Magne), Bjørn, Olaf, Anne Dordi, Jorunn